Vonsild Brugsforening afholder Ordinær Generalforsamling Torsdag den 27. april kl. 19.00 i Vonsild Forsamlinghus
Dagsorden ifølge vedtægterne

 

a) Valg af dirigent og stemmetæller.

 

a) Formandens beretning og orientering om fremtidsplaner.

 

a) Forelæggelse og godkendelse af årsrapport, herunder
bestyrelsens meddelelse om årets resultatdisponering.

 

a) Forslag fra bestyrelsen.

 

a) Indkomne forslag.

 

a) Valg af medlemmer til bestyrelsen og 1 suppleant.

 

a) Eventuelt

 

Vonsild Brugsforening - Områdets foretrukne butik, med fokus på -
høj faglighed, nytænkning og lokalt virke.

Allergener

& Ingredienser

 

Henvendelser omkring Allergener og ingredienser, kontakt venligst butikken på tlf: